Aprilie 2020, workshop DIGITT: Ce se întâmplă cu studiile literare când #stămacasă? – la specializările I LL Română A+ A’

În perioada 1-8 aprilie 2020, studenții de la specializările Română A și A’ (anul I) din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie au participat la un nou workshop din seria DIGITT (Digital Linguistics Talks in Timișoara), intitulat Ce se întâmplă cu studiile literare când #stămacasă? De la cantitativ la calitativ în studiile literare și analiza discursului. Profitând de contextul în care procesul educațional al UVT se desfășoară în format online, întâlnirile au fost gândite ca workshopuri hands-on, în cadrul cărora studenții au putut utiliza instrumente gratuite de analiză de corpus, testate pe colecții de texte disponibile online ori puse la dispoziție de cadrele didactice.

Inițial, participanților li s-au prezentat câteva funcții ale Voyant tools, pe baza unui corpus de rezumate realizate chiar de către studenți. Scopul exercițiului a constat în verificarea textelor scrise de către studenți, identificarea cuvintelor-cheie și a celor mai frecvente sintagme, pentru a analiza eficiența cu care participanții au extras ideile principale și limbajul utilizat.

Ulterior, studenții au rezolvat o fișă de lucru pe baza a trei corpusuri literare: vol. Poemele luminii de Lucian Blaga, piesele lui W. Shakespeare și romanele lui Jane Austen (ultimele două conținute de Voyant tools). În prima parte, analiza cantitativă a reprezentat baza unei validări hermeneutice, fiind identificate cele mai frecvente substantive, verbe, contexte metaforice, aspecte care contribuie la argumentarea metaforicului, a subiectivității, a caracterului senzorial (chestiuni ce pot fi puse în relație cu irizațiile expresioniste ale volumului). A doua parte s-a concentrat pe piesele „sângeroase”, „mortale” ale dramaturgului englez și pe relația iubire-moarte în Romeo și Julieta. Ultima parte aplicativă a vizat temele frecvente și indicii spațiali din romanele lui Jane Austen.

La finalul întâlnirii virtuale, studenții au completat un chestionar de feedback, în care și-au putut exprima opinia în legătură cu activitatea derulată. Participanții au apreciat în special identificarea rapidă a contextelor în care se regăsește un anumit termen; majoritatea s-au delcarat mulțumiți de corpusurile selectate, de instrumentele folosite – chiar dacă utilizarea lor pe telefon nu este la fel de simplă; de asemenea, studenții ar considera utile astfel de analize cantitative pe operele altor scriitori români sau autori parcurși în cadrul programelor lor de studii. Practic, acest workshop a permis studenților noștri – indiferent că se află în România, Ungaria sau Republica Moldova – să participe la o activitate interactivă, ceea ce arată că predarea în sistem digital are o serie de oportunități ce așteaptă doar să fie implementate!

Afișul workshopului:

Fotografii cu activitățile studenților:

Le mulțumim studentelor Florina Andercău, Dayana Aniței, Emanuela Badea, Flavia Barbu, Andreea Diac, Alexandra Drăgoi, Raluca Duță, Romina Hălmăgeanu și Leila Stoichiță pentru screenshots!