Decembrie 2023, Conferința internațională ConsILR-2023

În perioada 11-14 decembrie a avut loc a 18-a ediție a conferinței internaționale ConsILR-2023 (Conference on Linguistic Resources and Tools for Natural Language Processing), în format hibrid. Manifestarea a fost organizată de Academia Română, Institutul de Informatică Teoretică, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA), Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” din Iași, Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, Academia de Științe Tehnice din România, Asociația Română de Lingvistică Computațională, și găzduită de Universitatea Transilvania din Brașov. Evenimentul a reunit cercetători din întreaga țară, specialiști în domenii precum prelucrarea limbajului natural, științe umaniste digitale, crearea de resurse și instrumente pentru procesarea limbajului (formă scrisă ori orală).

Echipa CODHUS a fost reprezentată prin Roxana Rogobete, Ana-Maria Bucur și Mădălina Chitez, care au susținut comunicarea „Resurse și instrumente: provocări și perspective din partea CODHUS”.

Programul conferinței poate fi consultat aici: https://conferences.info.uaic.ro/consilr/conference-program/

Extrase din prezentare: