Iulie 2022, a 17-a conferință internațională despre Tehnologii Software (ICSOFT 2022)

În perioada 11-13 iulie 2022, a avut loc cea de-a 17-a conferință internațională despre Tehnologii Software (International Conference on Software Technologies, ICSOFT 2022) la Lisabona, Portugalia, care a reunit cercetători, inginieri și practicieni interesați de domeniul menționat. Echipa de cercetare a fost reprezentată de Cosmin Strilețchi, Madalina Chitez și Karla Csürös, care au comunicat lucrarea Building Roger: Technical Challenges While Developing a Bilingual Corpus Management and Query Platform.

Rezumat:

Lucrarea de față prezintă un sistem de interogare a unui corpus bilingv. ROGER a fost proiectat și implementat ca o aplicație web ce poate fi utilizată pe mai multe platforme. Interfața backend disponibilă pentru administratorii autentificați oferă instrumentele digitale pentru gestionarea textelor stocate în baza de date și a metadatelor asociate și oferă, de asemenea, un mecanism extins de statistici care acoperă tipologia textelor și caracteristici ale datelor (cuvinte, caractere, limbi, niveluri de studiu, genuri, domenii și n-grame). Interfața frontend oferă utilizatorilor înregistrați posibilitatea de a căuta anumite cuvinte-cheie și de a rafina rezultatele obținute prin aplicarea unor filtre. Caracteristicile actuale ale platformei includ căutarea de termeni și fraze, distribuția n-gramelor în corpus și vizualizări statistice pentru interogările efectuate. După introducerea unui termen/unei fraze în fereastra de căutare, utilizatorul poate filtra textele disponibile după: (i) limbă (engleză, română); (ii) genul academic al textului studențesc (în prezent 20 de genuri); (iii) anul de studiu (de la 1 la 4); (iv) nivelul (BA, MA sau PhD); (v) disciplina (în prezent 8 discipline) și (vi) genul producătorului de text (masculin, feminin sau necunoscut). Au fost implementate o serie de soluții pentru a îmbunătăți timpii de răspuns ai procedurilor computaționale care gestionează cantități mari de date.

Mai multe informații despre lucrarea comunicată la conferință pot fi accesate aici.

Mai multe informații despre conferință pot fi accesate aici.

Pasaje din prezentare: