Noiembrie 2021, Al 21-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică, Universitatea din București

19-20 noiembrie 2021, participare la al 21-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică, Universitatea din București

În perioada 19-20 noiembrie 2021 a avut loc al 21-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică din cadrul Universității din București, cu tema Orientări actuale în lingvistica teoretică și aplicată. Membrii ROGER și CODHUS, alături de colegi din Departamentul de Studii românești, au prezentat lucrarea Reviewing the review: A corpus based study of appraisal in Romanian university student writing (Recenzând recenzia: un studiu bazat pe corpus al scrierilor studențești axate pe evaluare, autori: Mădălina Chitez, Roxana Rogobete, Dumitru Tucan, Ana-Maria Radu-Pop).

Fragment din rezumatul comunicării:

Această lucrare își propune să exploreze caracteristicile discursului academic care este centrat pe evaluare (Martin și White, 2005), în cadrul unui corpus de recenzii elaborate de studenții de la ciclurile de licență și masterat. Textele colectate, reprezentând teme primite de studenți la cursurile de limbă și literatură română, sunt incluse în corpusul ROGER, ce cuprinde genuri academice exersate de studenții de la universitățile românești în limbile română și engleză (Chitez et al 2020), proiect implementat la Universitatea de Vest din Timișoara. Metodologia de cercetare, situată la intersecția dintre lingvistica de corpus și pragmatică (Romero-Trillo, 2013), se concentrează în jurul dimensiunii cantitative (frecvențe și valori procentuale), care reflectă subcategoriile cadrului de evaluare prezente în subsetul selectat din ROGER: atitudine, implicare și gradație. Fiecare dintre cele trei subcategorii include caracteristici lingvistice care pot fi operaționalizate cu instrumente de analiză a corpusului (de exemplu, dimensiunea auctorială, bazată pe utilizarea pronumelor/verbelor la persoana întâi) (cf. Suomela-Salmi & Dervin, 2009).

Afișul colocviului:

 

Pasaje din prezentare și fotografii din timpul conferinței:

Mai multe despre conferință aici: https://unibuc.ro/a-xxi-a-editie-a-colocviului-international-orientari-actuale-in-lingvistica-teoretica-si-aplicata-la-facultatea-de-litere-a-ub/

Programul colocviului poate fi accesat aici: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2021/11/Program-final-Colocviu-2021-workshop-13.11.2021-1.pdf