Iunie-Iulie 2022, A 12-a ediție a Conferinței Internaționale The Future of Education, Florența, Italia

În perioada 30 iunie – 1 iulie 2022, echipa de cercetare a participat la a 12-a ediție a conferinței internationale The Future of Education, organizată la Florența. Ionela Manda și Madalina Chitez au prezentat lucrarea Writing culture clash: English essay writing challenges in Romanian pre-university settings.

Rezumat:

În contextul preuniversitar din România, elevii au devenit din ce în ce mai conștienți de importanța învățării limbii engleze. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică din România, engleza se află pe primul loc în topul limbilor străine studiate în școlile din sistemul de învățământ românesc. Eseurile sunt cele mai frecvente sarcini obligatorii evaluate atât la examenele naționale, cât și la cele internaționale de engleză susținute în România de elevii de liceu, mai precis, la examenele Cambridge B2 First și C1 Advanced, în Proba C a Examenului Național de Bacalaureat (cunoscută și sub denumirea de Probă de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională) și la olimpiadele județene și naționale de engleză. Criteriile de evaluare a calității eseului diferă în toate contextele și reprezintă o adevărată provocare pentru elevi, având în vedere că cerințele de redactare a eseului diferă în limba maternă, adică româna, în comparație cu engleza studiată ca limbă străină, ceea ce duce la o nepotrivire culturală în producerea mesajului scris. În această lucrare, analizăm diferențele dintre criteriile de evaluare a eseurilor propuse de toate tipurile de examinare menționate mai sus. De asemenea, creăm și interpretăm un cadru comparativ în care criteriile de evaluare sunt asociate cu recomandări de predare (de exemplu, utilizarea frazeologiei specifice pentru eseu). Folosind un corpus de eseuri ale unor elevi din sistemul preuniversitar, exemplificăm rezultatele recomandărilor și extragem o serie de caracteristici care ar putea elucida interferența lingvistică și retorică din limba maternă în redactarea eseurilor în limba engleză L2. Rezultatele analizei noastre pot fi folosite de profesorii de limba engleză din învățământul gimnazial și liceal pentru a crea recomandări specifice elevilor implicați în activități de redactare de eseuri.

Articolul poate fi lecturat aici aici.

Fotografii de la prezentare: