Octombrie 2021, Conferința internațională interfaceing 2021: Pandemics & Plagues, Languages & Literatures, Taipei, Taiwan

1-3 Octombrie 2021, participare la conferința internațională interfaceing 2021: Pandemics & Plagues, Languages & Literatures, Taipei, Taiwan

În perioada 1-3 octombrie 2021, CODHUS a fost reprezentat conferința internațională interfaceing 2021: Pandemics & Plagues, Languages & Literatures, organizată în format hibrid de editorii publicației Interface. Journal of European Languages and Literatures la National Taiwan University, Taipei, Taiwan.

Rezultat al unui stagiu de practică derulat de Margareta Boicu (actualmente masterandă în anul I la programul Studii Americane) în cadrul CODHUS, studiul se intitulează Pandemii în poezia de limbă engleză și spaniolă. Un studiu bazat pe corpus (Pandemics in English and Spanish poetry: A corpus-based study) și urmărește reprezentări ale pandemiilor (holeră, ciumă, COVID-19) în texte lirice scrise în limba engleză. și spaniolă, folosind instrumente digitale specifice pentru analiza lingvistică de corpus. Prima parte a lucrării își propune să analizeze diferențe de scriitură a poeziei în timpul a trei epidemii care au schimbat sau sunt în curs de a schimba istoria, identificând termeni-cheie, concordanțe relevante și comparând tonul și „zeitgeistul” epocii. A doua parte a articolului compară poezia recentă (scrisă în 2020) despre COVID-19, publicată în engleză și spaniolă, pentru a identifica o serie de caracteristici geo-culturale ale creațiilor lirice derivate din palierul societal. Studiul tratează și modul în care o pandemie schimbă limbajul și, mai precis, limbajul poetic sau retorica în operele lirice, urmărind, atât prin perspective cantitative, cât și prin cele calitative, aspectele către care se îndreaptă omenirea în vremuri de criză. Ambele părți sunt destinate să creeze un corpus în care diferite tipuri de poezie, din părți distincte ale lumii, scrise în două limbi, în secole diferite, pot fi coagulate într-o singură unitate care poate evidenția forța poeziei în vremuri de instabilitate.

Pasaje din prezentare și din timpul conferinței:

 

Mai multe despre eveniment aici 🠗