Septembrie 2021, EADH2021: Interdisciplinary Perspectives on Data, Krasnoiarsk, Rusia

21-25 Septembrie 2021, participare la conferința internațională EADH2021: Interdisciplinary Perspectives on Data, Krasnoiarsk, Rusia

În perioada 21-25 septembrie 2021, ROGER și CODHUS au fost reprezentate la a doua conferință internațională a European Association for Digital Humanities, organizată în format hibrid la Siberian Federal University, Krasnoiarsk, Rusia. Roxana Rogobete și Mădălina Chitez au prezentat lucrarea Îmbunătățirea abilităților de cercetare în sfera științeșor umaniste digitale prin intermediul unui nou centru românesc de DH: cazul UVT (Enabling digital humanities research skills through a new Romanian DH centre: the WUT case).

Rezumatul lucrării:

Prezentarea își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra unui nou centru românesc de științe umaniste digitale, CODHUS (Centrul de Cercetare și Implementare a Metodelor Digitale Bazate pe Lingvistica de Corpus cu Aplicabilitate în Științele Umaniste), care promovează utilizarea multidisciplinară a metodelor digitale din lingvistica de corpus (https://codhus.projects.uvt.ro/?lang=ro). Începând cu toamna anului 2019, centrul dezvoltă cercetări și implementează o serie de cursuri, testând în mod curent diferite metode digitale sau instrumente utile pentru disciplinele umaniste. CODHUS organizează constant ateliere și workshopuri pentru cadre didactice și studenți, cu scopul de a construi o comunitate de cercetători capabili să-și dezvolte abilități interdisciplinare (vezi Chitez, Rogobete 2020). Pandemia COVID-19 i-a provocat pe profesori și cercetători să „migreze către platforme online” (Adedoyin, Soykan 2020: 1), dar integrarea unor noi strategii didactice și adaptarea mediului educațional sunt întotdeauna solicitante. Astfel, CODHUS aduce o serie de exemple de bune practici (vezi Chitez, Rogobete, Foitoș 2020: 553-554), dezvoltate pentru sfera pedagogiilor umaniste digitale și pentru apropierea acest domeniu de programele academice din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT). Participând la stagii de practică și la atelierele susținute de CODHUS, studenții de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie pot contribui la transformarea digitală dorită la nivel instituțional. Dacă atelierul din primul semestru este conceput pentru a introduce studenților instrumente digitale utile pentru studiile lingvistice și analiza discursului, în al doilea semestru, accentul se îndreaptă spre studiile literare, iar corpusurile livrate studenților sunt în principal colecții de poezie (în principal, autori români).

Mai mult, pentru că întreaga comunitate este interesată de subiectele aplicate, nu numai de cele teoretice, stagiile de practică desfășurate la CODHUS s-au dovedit a fi fructuoase pentru studenți, deoarece 70% dintre participanții din anul universitar 2019-2020 au ales centrul și în 2020-2021 sau au fost angajați în cadrul proiectelor de cercetare dezvoltate de membrii facultății. CODHUS se dovedește a fi o instituție care le permite studenților să își dezvolte abilitățile digitale nu numai în contextul educațional, ci și în domeniul cercetării. Mai mult, centrul subliniază „relația dintre strategiile interpretative pe care umaniștii le folosesc și instrumentele care facilitează explorarea” textelor și discursurilor „bazate pe acele strategii interpretative” (Schreibman et al. 2004: xxv).

Cuvinte cheie: umaniste digitale, centru de cercetare, CODHUS, etape de practică, ateliere

Pasaje din prezentare:

Mai multe despre eveniment aici.