8-9 aprilie 2022, participare la conferința internațională ESIDRP 2022: English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice, Universitatea Sfinții Chiril și Metodiu, Skopje, Macedonia de Nord

În perioada 8 – 9 aprilie 2022, echipa ROGER și CODHUS a fost reprezentată la treia conferință internațională ESIDRP – English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice, organizată de Departamentul de Limbă și Literatură Engleză al Universității Sfinții Chiril și Metodiu din Skopje, Macedonia de Nord. Alexandru Oravițan, Mădălina Chitez și Roxana Rogobete au prezentat lucrarea Evaluarea lizibilității analizelor literare studențești la nivel de licență în limba engleză. O abordare contrastivă bazată pe corpus  (Assessing the readability of English L2 undergraduate literary analyses. A contrastive corpus-based approach).

Rezumatul lucrării:

În România, problema lizibilității în contextul mai larg al scrierii academice realizată de studenți a rămas în mare parte neexplorată. Pe măsură ce se acordă o atenție crescândă dezvoltării cadrelor de analiză a genurilor de scriere academică în întreaga zonă a Europei Centrale și de Est, studii cantitative și calitative care abordează natura multifațetată a textelor academice realizate de studenți sunt foarte necesare. În acest demers, 208 analize literare în limba română L1 și 160 în limba engleză L2 din Corpusul bilingv al genurilor academice românești (ROGER) au fost procesate cu o serie de softuri pentru a obține scoruri individuale de lizibilitate folosind formule stabilite. Un agregat al acestor date a fost folosit pentru a mapa o perspectivă contrastivă asupra lizibilității acestor texte. Concret, textele scrise în limba engleză L2 prezintă un nivel lingvistic satisfăcător tipic unui scor de lizibilitate „de calitate” sau „standard”, ceea ce arată că studenții activează același tip de vocabular în ambele limbi. Acest lucru poate fi interpretat în două moduri: (a) fie studenții de același nivel folosesc un vocabular la fel de complex, deoarece abilitățile lor lingvistice generale se manifestă în mod similar în L1 și L2, fie (b) studenții utilizează o practică similară de scriere indiferent de limba în care redactează textul. Acest studiu pune baze noi în construirea unui cadru pentru evaluarea scrisului studenților din perspectiva lizibilității. În timp ce formulele clasice de lizibilitate pot aduce în mod clar rezultate valoroase în cazul textelor scurte, rămâne de văzut dacă aceste tendințe sunt prezente și în texte mai ample și dacă sunt compatibile cu noile instrumente bazate pe NLP.

Cuvinte cheie: analize literare, corpus, lizibilitate, scriere academică practicată de studenți.

Pasaje din prezentare:

 

Mai multe despre conferință aici.