Iunie 2022, conferința internațională NFEAP 2022: Beginnings

9-10 iunie 2022, participare la conferința internațională NFEAP 2022: Beginnings, Universitatea Metropolitană din Oslo, Oslo, Norvegia

9-10 iunie 2022, membrii echipei ROGER au participat la conferința internațională NFEAP 2022: Beginnings, Universitatea Metropolitană din Oslo, Oslo, Norvegia, cu lucrarea “This Topic Piqued My Interest”: Self-reference and Identity in BA Thesis Writing, de Claudia Doroholschi, Loredana Bercuci și Mădălina Chitez.

Rezumat:
Așa cum au arătat Ivanic și Camps (2001), scrisul reflectă întotdeauna într-un mod sau altul identitatea autorului, o identitate aflată în permanentă interacțiune – și uneori în conflict – cu identitățile discursive acceptate într-o anumită situație de comunicare. Construcția unei identități discursive poate fi dificilă pentru studenți, aceștia redactând adeseori tipuri de texte cu care nu sunt pe deplin familiarizați și necunoscând întotdeauna așteptările comunității discursive căreia i se adresează (Hyland 2002). Unul dintre aspectele care ridică probleme studenților care nu sunt vorbitori nativi de limba engleză este utilizarea pronumelor personale de persoana I cu valoare auctorială.  În prezentul studio, am analizat utilizarea modalităților de auto-prezentare într-un subcorpus de 68 de lucrări de licență din corpusul ROGER, redactate în limbile română și engleză, în mai multe discipline (filologie, științe economice, informatică și științe politice). Utilizând metode specific analizei de corpus, am identificat modalitățile de realizare lingvistică a prezenței auctoriale în text utilizate de studenții români în limba lor maternă, precum și în limba engleză, și am discutat implicațiile pedagogice ale rezultatelor obținute, precum și importanța predării explicite a acestor elemente pentru a le da studenților posibilitatea de a construi o identitate textuală adaptată comunității discursive căreia i se adresează.

Hyland, K. (2002). Authority and invisibility – authorial identity in academic writing.Journal of Pragmatics, 34, 8, 1091-1112.

Ivanic, R., & Camps, D. (2001). I am how I sound. Voice as self-representation in L2 writing. Journal of Second Language Writing, 10, 3-33.

Mai multe informații: https://uni.oslomet.no/nfeap/

Pasaje din prezentare și de la conferință: