Iunie 2022, Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană (CICCRE)

În perioada 10-11 iunie 2022, echipa de cercetare a participat la cea de-a zecea ediție a Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană (CICCRE), cu tema Identitate – Diversitate, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara în format online. Roxana Rogobete, Valentina Mureșan și Mădălina Chitez au prezentat lucrarea Liste de cuvinte academice în limbile română și engleză: o analiză contrastivă bazată pe corpus.

Rezumat:

Din multiple motive, spațiul românesc nu abundă în studii referitoare la scrierea academică în limba română – puține cercetări se ocupă de o panoramă a practicilor de scriere în mediul universitar, dar și mai puține se ocupă, diferențiat, de vocabularul sau principiile de redactare specifice unor discipline. În acest context, „producția științifică” românească este extrem de variată la nivel discursiv, atât din cauza faptului că nu există deprinderi unitare la nivelul curriculumului ce vizează scrisul universitar, cât și din pricina eterogenității normelor de redactare și a condițiilor de publicare impuse de revistele românești de specialitate.

Scopul acestui studiu este de a analiza relevanța unor liste de cuvinte academice (Academic Word List) pentru scrierea academică autohtonă, aducând în discuție exemple și metodologii din sfera limbii engleze, în cazul căreia instrumente precum cel propus de Avery Coxhead la finalul anilor ’90 și-au demonstrat eficiența.

Dimensiunea aplicativă a lucrării de față se bazează pe analiza unui corpus expert, bilingv, de articole științifice – EXPRES – compilat în cadrul proiectului DACRE (Scriere academică specifică disciplinei în limbile română și engleză: modele de analiză contrastivă bazate pe corpusuri lingvistice). Miza studiului este de a propune și exemplifica posibilitatea construirii unui astfel de glosar pornind de la practica scriiturii, prin examinarea unor rezultate oferite de instrumentele lingvisticii de corpus, precum N-Grams sau linii de concordanță.

Informații despre colocviu aici.