Decembrie 2022 – LEMI, proiect câștigător

Decembrie 2022: Lectură pentru mine. Știința în slujba copiilor – LEMI, proiect câștigător al sesiunii de finanţare A.F.C.N. I/2023, pentru aria Promovarea Culturii Scrise, și al INNOUNITA European Pitch Competition

În luna noiembrie, au fost publicate rezultatele procesului de evaluare și selecție privind proiectele și programele culturale finanțate de Ministerul Culturii prin Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN). Universitatea de Vest din Timișoara a câștigat finanțare pentru proiectul Lectură pentru mine. Știința în slujba copiilor – LEMI, depus de echipa coordonată de CS II dr. habil. Mădălina Chitez, din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie. După o serie de proiecte de succes derulate în cadrul universității, axate pe scriere academică (și compilarea unor corpusuri de tip learner sau expert), echipa de cercetare se îndreaptă, de data aceasta, către mediul preuniversitar. Astfel, scopul proiectului LEMI este stimularea interesului pentru lectură în perioada primelor activități de lectură individuală și colectivă (clasele 0-IV). Concret, în cadrul LEMI va fi creat primul instrument digital din România bazat pe metode de cercetare lingvistică, de evaluare automată și recomandare a textelor potrivite pentru lectură în diverse etape ale ciclului primar de învățământ (clasă sau nivel de performanță în lecturarea textelor). Acest instrument poate fi folosit ușor de către cadrele didactice, părinți, creatori de materiale didactice, ONG-uri educaționale și producători/editori de literatură pentru copii.

Proiectul LEMI e inovativ din mai multe perspective: (a) culturală: prin testarea și implementarea noului instrument la nivelul școlilor/organizațiilor partenere, accesul copiilor la noi forme de cultură scrisă va fi imediat; (b) didactică: crearea primului instrument din România folosit de toți promotorii de lectură școlară; (c) științifică: testarea și validarea științifică a primei metodei de evaluare a complexității textelor școlare pentru limba română; (d) societală: prin dezvoltarea, în premieră, a unui concept de transfer tehnologic din zona științifică spre zona educațională, în domeniul lecturii la vârsta școlară mică, se atinge obiectivul strategic de popularizare a științei.

Partneri în cadrul LEMI vor fi Fundația Noi Orizonturi, Școala Gimnazială „Take Ionescu” nr. 16 din Timișoara, Școala Gimnazială Giarmata, Școala Gimnazială Cenei.

Rezultatele sesiunii de finanțare AFCN (după etapa a II-a) pot fi vizualizate aici.

În luna decembrie, un proiect similar, scalat la nivel de instrument business, a fost prezentat și în cadrul competiției interne INNOUNITA Common Training Entrepreneurship Programme și a reprezentat Universitatea de Vest din Timișoara la competiția internațională (INNOUNITA European Pitch Competition) din 13 decembrie 2022, obținând unul dintre cele trei premii.