Noiembrie 2022, prezentare la Conferința LUMEN

22-26 Noiembrie 2022, World Empowering LUMEN Congress On Multidimensional Education | WELCOME22

Între 22 și 26 noiembrie 2022 a avut loc conferința World Empowering LUMEN Congress On Multidimensional Education | WELCOME22. Echipa de cercetare, reprezentată de Alexandru Oravițan, Mădălina Chitez & Roxana Rogobete (Universitatea de Vest din Timisoara, România), a prezentat lucrarea intitulată “Does Romanian School Writing Support Multidimensional Competence Building? A Linguistically Informed Assessment Model”.

Lucrarea se concentrează asupra scrierii în contextul învățământului preuniversitar și a urmărit evaluarea relației dintre modul în care sunt formulate sarcinile de scriere și competențele pe care acestea le vizează, pentru a observa cum gândirea critică și scrierea în sine sunt conectate. Abordarea dublă din punct de vedere metodologic – lingvistică și contrastivă – se bazează pe 3 manuale de limba și literatura română pentru clasa a VIII-a, din care echipa a selectat sarcinile de scriere și le-a analizat cu ajutorul unui sistem de interogare a corpusului (Sketch Engine). În urma analizei au rezultat N-grame și liste de verbe care au fost comparate cu binecunoscuta taxonomie a lui Bloom. Rezultatele arată că majoritatea N-gramelor și verbelor vizează crearea, astfel încât analiza și evaluarea sunt mai degrabă neglijate. Prin urmare, constatăm că sarcinile de scriere din manuale ar trebui să fie mai bine corelate cu obiectivele de învățare din curriculum.

Înregistrarea prezentării poate fi vizualizată online.

Înregistrarea sesiunii din conferință este disponibilă aici.

Extrase din prezentare: