Noiembrie 2022, corpusul ROGER în registrul CLARIN

Începând cu luna noiembrie 2022, corpusul academic ROGER (Corpus of ROmanian academic GEnRes), rezultat al proiectului Academic genres at the crossroads of tradition and internationalization: Corpus-based interlanguage research on genre use in student writing at Romanian universities, derulat în perioada 2017-2022 (cu finanțare de la Swiss National Science Foundation) în cadrul CODHUS (Centre for Corpus Related Digital Approaches to Humanities), este prezent în singurul centralizator vizibil de corpusuri la nivel european: CLARIN ERIC. Corpusul ROGER, singurul corpus bilingv română-engleză de texte studențești de pe platformă, este încadrat la secțiunea „Corpora outside the infrastructure / Multilingual corpora”.

Corpusul ROGER este inventariat ca resursă în repozitoriul CLARIN.SI.