Octombrie 2022, lansarea volumului RADH

În octombrie 2022, la editura Peter Lang a fost publicat volumul Recent Advances in Digital Humanities: Romance Language Applications, editat de Anca Dinu, Madalina Chitez, Liviu Dinu, și Mihnea Dobre.

Volumul se adresează unui număr vast de cercetători interesați în utilizarea instrumentelor și metodelor digitale în științele umaniste. Cititorii pot găsi exemple de noi instrumente și procese care demonstrează succesul aplicării tehnicilor din domeniul științelor umaniste digitale la unele probleme (tradiționale) din cercetarea aferentă mai multor discipline. În plus, accentul pus pe aplicațiile pentru limbile romanice, surprinzând în același timp provocări specifice de procesare și analiză a idiomurilor, transformă acest volum într-o lucrare de referință. 

Echipa de cercetare este prezentă în volum cu capitolul Phraseology in Romanian Academic Writing: Corpus Based Explorations into Field-Specific Multiword Units (autori: Valentina Mureșan, Roxana Rogobete, Ana-Maria Bucur, Madalina Chitez, Andreea Dinca).

Mai multe informații despre volum sunt disponibile pe site-ul editurii: https://utpdistribution.com/9783631811474/recent-advances-in-digital-humanities/